Խղճի ազատությանը առնչվող թեմաները հետազոտական աշխատանքներում և ԶԼՄ դաշտում

Ներածություն Վերջին տարիներին Հայաստանում խղճի ազատության թեման շարունակում է քաղաքացիական հասարակության, կրոնական կազմակերպությունների, օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում մնալ: Այս աշխատանքը փորձ է հասկանալու, թե խղճի ազատության խնդիրներին ինչպես են արձագանքում ԶԼՄ-ները, և ինչ խնդիրներ են բարձրացնում կրոնական հարցերով զբաղվով հասարակական, իրավական և հետազոտական կազմակերպությունները: Օգտագործվել է նյութերի բովանդակային վերլուծության մեթոդը և դիտարկվել  խղճի […]